Przemienność - strona 8

Statyka

  • Politechnika Poznańska
  • dr hab. inż. Przemysław Herman
  • Mechanika
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2541

wektorów podlega prawu przemienności, podobnie jak mnożenie skalarów. -Mnożenie skalarne wektorów podlega...

Filtracja podpasmowa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

Fre que nc y [kHz] ˆ ˆ s wy ( f ) = s we (8 f ) 11 Przemienność filtracji z pod- i nadpróbkowaniem...

Algebra zbiorów - wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

⇔ ∃ (i ∈ J ) [ a ∈ Ai ∧ b ∈ Ai ] ⇔ ( z prawa przemienności koniunkcji ) ∃ (i ∈ J ) [ b ∈ Ai ∧ a ∈ Ai ] ⇔ (b...

Podstawowe wiadomości o wektorach

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

, że do dodawania wektorów stosuje się prawo przemienności: a+ b = b+ a oraz łączności a + (b + c ) = (a + b ) + c...