Przemienność - strona 13

Kierunki w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 497

przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji: przemienność (rotacja czynności) zadań lub stanowisk...

Wstęp do mechaniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

wektorowej. Własności dodawania wektorów: - przemienność a+b=b+a - łączność (a+b)+c=a+(b+c) - rozdzielność...

Statystyka - szeregi czasowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

a indeksami o stałej i zmiennej strukturze czynnika b, przy zachowaniu przemienności formuł Laspeyresa...

Podstawy zarządzania - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Włodzimierz Piotrowski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 399
Wyświetleń: 14357

sposobu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji i monotonii pracy: Przemienność...

Sciaga- ekonomia matematyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2947

(xi1 i xi2 xi2 i xi1) (xi2 i xi1 xi1 i xi2) xi2 ~i xi1 Korzystamy z prawa przemienności koniunkcji: (p...