Przekwalifikowanie - strona 24

Zarządzanie zasobami ludzkimi - teoria

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

lokalnych rynków pracy - pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu umiejętności umożliwiających znalezienie...

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Józef Młyński
  • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2695

do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych , przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia...

Bezrobocie makro

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

do przekwalifikowania się i zdobycia umiejętności bardziej po­szukiwanych w dzisiejszej gospodarce. Przedsiębiorstwa...

Encyklopedia rachunkowości - T

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

finansowe przeznaczone do obrotu (nie mogą zostać przekwalifikowane do innych kategorii; różnice w wycenie...