Przekrój geologiczny - strona 27

Geodezja: Wykład 9

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przekroje normalne elipsoidy obrotowej, Średni...

Zginanie prętów prostych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

do zagadnienia brzegowego, Przemieszczenie punktów przekroju poprzecznego, Redukcja obciążenia zewnętrznego...

Numeryczny model powierzhni terenowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Augustyn Musiał
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

obliczeń). Rys. 9.13. Ilustracja różnych wariantów obliczania objętości 9.3.3. Przekroje terenowe Przekrój...

Zbrojenie słupów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tadeusz Styś
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 763
Wyświetleń: 16688

co najmniej 6 sztuk. Cafkowity przekrój zbrojenia podłużnego powinien być nie większy niż 6% użytecznej...

Skręcanie belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

• WartoĞci Tt,Ed i Tw,Ed w dowolnym przekroju elementu moĪna wyznaczaü na podstawie momentu TEd...

Relacja porządku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Relacje liniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

Jeżeli - zbiór gęsto uporządkowany i jest podobny do to jest zbiorem gęsto uporządkowany. Przekrój zbioru liniowo...

Ablacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Ablacja (zmywanie) - czynniki nią rządzące i powstawanie deluwiów Ablacja - geologiczna...

Zginanie proste-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Dariusz Druzga
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

moment przenoszony przez przekrój zginany – M max = W y ⋅K g Przykładowe zadania Porównać nośność...