Przekrój geologiczny ziemi - strona 15

Tektonika płyt-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1127

epokach geologicznych. Alfred Wegener (1880 – 1930) UwaŜał on, ze bloki kontynentalne zbudowane ze skał...

Funkcjonowanie systemów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

ziemi; Kształtowanie i rozwój powierzchni ziemi w przeszłości geologicznej; Aktualne rozmieszczenie...

Sekwestracja dwutlenku węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

lub unieszkodliwienie CO2 (deponowanie w morzach i oceanach, mineralizacja CO2, sekwestracja geologiczna ) 6.4...

Geologia, zestawy zadań

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

A. Scharakteryzuj główne etapy ewolucji Ziemi i skorupy ziemskiej. Zdefiniuj pojęcie strefy...

Osnowa grawimetryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1813

dla niwelacji precyzyjnej, -Wyznaczenie kształtu figury Ziemi, -Modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi (geoidy...