Przekaźnik - strona 22

Mechanizmy pamięci

  • dr Krzysztof Janeczko
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

(do 24h) - rezultat aktywacji długich przekaźników i kinaz i fosforylacji białek - Pamięć długotrwała...

Leki układu wegetatywnego

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3052

liczne mediatory [przekaźniki] działają na receptory komórek: tucznych, bazofili, eozynofili, limfocytów...

Mięśnie, oko i droga piramidowa

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • mgr Tomasz Ptak
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2149

mięśnia, zmiany pH, zwiększenie prężności dwutlenku węgla -przekaźników chemicznych wytworzonych...

Biochemia, Testy przykładowe cz3

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

jest ATP a nie syntetyzowany jest NADPH 7. Przenoszenie elektronów przez kolejne przekaźniki w fotosyntezie...

Struktura organizacyjna w zarządzaniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

i gdy rzeczywiście decyzje te zapadają na samej „górze”. Inne szczeble pełnią funkcję przekaźnika lub nadzoru...

Biochemia funkcjonalności tkanek

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr Kamila Stach
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2877

się z receptorami śródkomórkowymi   hormony wiążące się z receptorami powierzchni komórki (przekaźniki wtórne...