Przedmiot poznania - strona 24

Metoda behawioralna i jej założenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

hierarchiczny system służą charakteryzowaniu przedmiotu poznania. Dzięki nim konstruujemy doświadczenia...

Założenia filozofii Platona

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1043

zaś najdoskonalszym przedmiotem poznania. Tak więc to co było w tomizmie nowe, nieoczekiwane...

Empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

w sobie; ta jest niepoznawalna, lecz czymś współtworzonym przez podmiot, który staje się warunkiem przedmiotu. Poznanie dokonane...

Alfred J. Ayer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

poznania do treści naszych doznań zmysłowych, może często wywołać bunt zdrowego rozsądku.    Różnica...

Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

, które składają się na przeżycia ludzi badających przedmioty poznania ujęte, w kategorii świata pierwszego...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

przez pozytywistów granicy między podmiotem i przedmiotem poznania społecznego, między świadomością naukową...