Przedmiot poznania - strona 18

Wykład - Fajdros

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1540

, poznanie jego istoty. Stąd kwestię wartości Erosa można rozstrzygnąć tylko uprzednio zdefiniowawszy miłość...

Wykład - Państwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

rozkosze; Dobro nie jest poznaniem, ale przedmiotem poznania. Strażnik doskonały, stojący u steru państwa...

Kant

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

na przedmiot poznania ostatecznie warunkuje wniosek, według którego klasyczna metafizyka prze­stała istnieć...

Byt a prawda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

nam jako fakt. Prawda istnieje, ponieważ istnieje intelekt - podmiot i istnieją rzeczy - przedmioty poznania...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2142

- powstaje przedmiot poznania fenomen - uporządkowany przy pomocy pojęć zespół wrażeń zmysłowych - przedmiot...