Promieniowanie jonizujące - strona 20

Ekorozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666

nietrwałe głównie pochodzenia przemysłowego i. promieniowanie jonizujące i substancje radioaktywne J...

Kalat, streszczenie

 • dr Krzysztof Janeczko
 • Biofizjologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4424

rozdzielczości, bez promieniowania jonizującego, tworzenie silnego pola magnetycznego powoduje równoległe...

Nauka o przestępstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Rafał Citowicz
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3374

wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności...

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6636

się mniejszą wrażliwością na promieniowanie promieniowanie UV i promieniowanie jonizujące zazwyczaj...

Fizyka, dozymetria ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2653

granicznych promieniowania jonizuj cego i wska ników pochodnych okre laj cych zagro enie promieniowaniem...

Naprawianie szkód - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

promieniowania jonizującego emitowanego przez określone obiekty jądrowe następstwa te polegają na uszczerbku...

Ciecze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

na promieniowanie jonizujące i zmiany temperatury. Przepływ prądu zastąpiono przepływem cieczy. Tak powstał...

Analiza FMEA

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2163

). Usterka losowa, wada fizyczna elementu /modułu (physical fault) Losowa przyczyna błędu (np. promieniowanie...