Profesja - strona 16

Rozwój zarządzania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

przyjechał, wpisując profesję - farmer. W 1808 r. funkcjonowało już 15 zakładów Slatera. Jako energię...

Teologia moralna fundamentalna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Leonard Żochowski
  • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

profesję rad ewangelicznych pełnią szczególną misję w dzisiejszym Kościele Kościół zawsze postrzegał...

Etyka prawnicza - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3472

za jeden najbardziej podstawowych elementów etyki prawniczej widocznych każdego dnia i w różnych profesjach prawniczych...

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Monika Łobaziewicz
  • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1778

konwencji biznes planu (świadczy o braku profesjo-nalizmu i podważa wiarygodn. przedsięwzięcia) Zasady...

Kultura i etyka w biznesie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3717

etyki zawodowej pojawiły się w oświeceniu; pierwsze dotyczyły takich profesji, jak: rycerze, kapłani...