Produkt narodowy brutto - strona 26

Makroekonomia - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukaszewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

i usług Produkt narodowy brutto (PNB)-miara łącznych dochodów osiąganych przez obywateli kraju niezależnie...

System edukacji niemiec- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2212

można ocenić na 9,3% PKB. Jest to bardzo wysoki odsetek, biorąc zwłaszcza pod uwagę skalę produktu narodowego...

Makroekonomia gospodarki otwartej

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3024

od tego kto jest ich właścicielem. PNB- Produkt Narodowy Brutto- to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych...

Polityka fiskalna państwa - Zatrudnienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...