Produkt narodowy brutto - strona 25

Polityka fiskalna państwa - Polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu poda...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4942

od wartości dodanej) 2) Produkt Narodowy Brutto - PNB (GNP - Gross National Product) - jest miernikiem...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka kredytowa, polityka podatkowa i zasada przyspieszonej amortyzacji, polityka pieniężna, planowanie gospodarcze, tworzenie silnego sektora publicznego, budżet państwa, funkcje polityki budżetowej, funkcja alokacyja, redystrybucyjna, stabi...

Makroekonomia - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2289

wynika z nadmiernej podaży pieniądza w stosunku do realnego produktu narodowego brutto. Teoria...

Makroekonomia cz.3 - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3108

kapitału 2 Makroekonomia FiR ZIF 3 PNB produkt narodowy brutto (ang. GNP Gross national product) Dochody...

Zasady zachowanie rynkowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

VII ZASADY ZACHOWANIA RYNKOWEGO W poprzednich wykładach omawialiśmy rynek oraz najważniejsze działające na nim pomioty i instytucje. Z wykładów z ekonomii , że interakcja zachodząca na rynku między tym, do czego dążą nabywcy i tym, do czego dążą sprzedawcy, przy uwzględnieniu ograniczeń, z którymi m...