Produkt narodowy brutto - strona 24

Wykłady z marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3682

dywersyfikacja koncentracja Produkt Narodowy Brutto na 1 mieszkańca KONSUMENT PRODUKT CENA czas przodujące...

Polityka ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

na terenie kraju: PNB (produkt narodowy brutto) - miara łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4802

- zaliczamy produkt narodowy brutto, stopa inflacji, stopa procentowa, deficyt handlu zagranicznego...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

zlokalizowane na terytorium danego kraju. PNB - Produkt Narodowy Brutto PNB - Dochody netto z tyt. własności...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5425
Wyświetleń: 15729

własności za granicą 3. Produkt narodowy brutto (-) amortyzacja (zuŜycie kapitału trwałego, pewna część PNB...