Produkt narodowy brutto - strona 21

Makroekonomia - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Gabriela Wronowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 2884
Wyświetleń: 8484

nierejestrowanej produkcji Wykorzystanie miernika PNB: Mierzenie produktu narodowego brutto, lub też całkowitej...

Japoński cud gospodarczy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Sławomir Wymysłowski
 • Inżynieria produkcji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

były przez popyt konsumpcyjny, którego udział w przyroście produktu narodowego brutto wynosił około 40...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

z podatku wartości dodanej VAT; część produktu narodowego brutto (PNB). Udział tych źródeł w całości...

Makroekonomia w tabelkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

wynika z nadmiernej podaży pieniądza w stosunku do realnego produktu narodowego brutto. Teoria...

Polityka regionalna

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

problemowe w Unii Europejskiej to: regiony opóźnione w rozwoju, gdzie Produkt Narodowy Brutto na 1 mieszkańca...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3668

narodowego brutto (luką PKB), definiowaną jako różnica miedzy poziomem PKB przy pełnym (potencjalnym...

Makroekonomia - definicje i pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2023

. Produkt Narodowy Brutto (PNB) - jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego...