Produkt narodowy brutto - strona 12

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 924

dotowania przedsiębiorstw gałęzi……… Produkt narodowy brutto (PNB), to: wartość wytworzonych w kraju dóbr...

Zagadnienia z ekonomii na zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

jego "bezpiecznej" granicy (5% produktu narodowego brutto) może wywołać poważne zaburzenia w gospodarce (inflacja...

Podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

(interwencjonizm państwowy). Przekroczenie jego "bezpiecznej" granicy (5% produktu narodowego brutto) może wywołać...

Podstawy ekonomii - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Stanisław Piocha
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2800

i nie zmienioną jego podażą. Istotną rolę w pomiarze produktu narodowego brutto odgrywa kategoria - wartość dodana...

Pomiar kondycji gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

produkcji. Mierzenie produktu narodowego brutto lub też całkowitej produkcji dóbr i usług pozwala...