Produkcyjność - strona 26

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 8393

Sporządzona na wykładach pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej. Notatka zawiera szereg informacji takich jak: produkcja, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kooperacja. Tłumaczy wiele kwestii: prawo własności, ograniczoności, cechy gospodarki rynkowej. Jasno przedstawia wszelkie zag...

Systemy ekonomiczne Japoni

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1862

produkcyjności jako skutek działalności spółek pracowniczych (ESOP). Kształcenie wewnątrz firmy. Szefowie...

Biomasa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1722

krótko i ujmowane w płodozmiany polowe, 3.ze względu na produkcyjność i intensywność użytkowania wyróżnia...

Kultura masowa a turystyka masowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6713

pracy niż przeciętny sektor gospodarczy. Mimo wysiłków zmierzających do zwiększenia produkcyjności...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5544
Wyświetleń: 15911

po stronie podaŜy w postaci losowych zmian, które wywołują istotne zmiany produkcyjności wyników? wytwórczych...

Prawo pracy - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

. ten sam zawód. zasada produkcyjności - do zz mogą należeć wszyscy pracownicy - duże problemy wewnętrzne...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

. Popyt na pracę pozostaje pod wpływem krańcowej produkcyjności pracy, a więc relacji między wzrostem...

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

jednostka czynnika zmiennego daje coraz mniejsze przyrosty produkcji. Produkcyjność kolejnego czynnika...