Produkcyjność - strona 20

Socjologia pracy - Przywództwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

pracownika i intensywność jego wysiłku warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy...

Wzrost- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Teresa Kamińska
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

są według ich krańcowych produkcyjności, r ⋅ K MPK ⋅ K = . Odpowiednio, przy Y Y w ⋅ L MPL ⋅ L = stałych korzyściach skali...

Makroekonomia test Wilczyński

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Wilczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 2870
Wyświetleń: 10990

krzywa Philipsa funkcje popytu na prace prawo malejącej krańcowej produkcyjności W bilansie płatniczym...

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

, gdyŜ nie moŜna przewidzieć realnych zysków, - spadek innowacji i produkcyjności w przedsiębiorstwach...

Mikroekonomia - definicje ekonomii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

PRODUKCJI I PRODUKCYJNOŚCI KRAŃCOWEJ Produkcja to proces przekształcania czynników produkcji w produkty...

Socjologia - notatki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 10969

pracownika i intensywność jego wysiłku, warunkującego wydajność załogi i ogólną produkcyjność zakładu pracy...

Karol Marks- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1400

przez zmierzenie jej produkcyjności i dokonanie odpowiedniej poprawki. Gdyby, przykładowo, dany pracownik, dzięki...