Proces kształcenia - strona 8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr hab. inż. Wiktor Adamus
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4284

organizacji procesu kształcenia. Zwiększyć należy powiązanie szkolnictwa z przedsiębiorcami. Odnosząc się zaś...

Treści kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

indywidualizować proces kształcenia stosownie do uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zasady doboru treści...

Przedmiot i podmioty oceny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

i umiejętności praktycznych nabytych w wyniku procesu kształcenia w szkole czy uczelni, na kursach...

Metoda projektów - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agata Cabała
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4928

różnych form aktywności ucznia. Przez formę rozumiemy sposób realizowania całości procesu kształcenia...

Cele wychowania - Gurycka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1148

i realizacji ma być przygotowany wychowawca. Odrywa ważną rolę, będąc cele wychowania w procesie kształcenia...