Proboszcz - strona 27

note /search

Obrządek - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

sprawowania sakramentów. Warto tu przytoczyć chociażby zasadę, według której proboszcz może z urzędu ważnie...

Religia w Socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1477

Od Durkheima zainteresowanie religią. Relig. Postać kulturotwórcza? W różnych społeczeństwach ( w zależności od poziomu kultury) pojawiały się religie, ale bardzo różne, czasem sprzeczne lub wykluczające się. Porównywanie tych religii prowadzi do wniosku, że nie można ich wyjaśnić. Niezależnie ...

Kierowanie zespołami ludzkimi

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Pobrań: 7021
Wyświetleń: 12838

w konsekwencji zgubne dla firmy , a firma będzie zb iorowiskiem ludzi nieko mpetentnych. 2, NA CZYM POLEGA PROB...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2086

Dzieje upadku Cesarstwa Rzymskiego Dzieje pa ństwa feudalnego (od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - 476 r.) Dzieje pa ństwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej Ramy rzeczowe: zasady organizacji państwa i instytucji państwowych, zarys historii prawa sądowego (praw...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2121

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

w miastach przy katedrach i kolegiatach. Na wsi duszpasterstwo prowadzili głównie proboszczowie. Większe...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

, wzmocniono autorytet papieża. Zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania...