Problem decyzyjny - strona 29

Egzamin z finansów na SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5173

i algorytmów pozwalających rozwiązać określone problemy decyzyjne; - Zarzut: ograniczanie analizy problemów...

Marketing - podsumowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

się ulokować na rynku, a także od problemu decyzyjnego, który firma chce rozwiązać w działalności rynkowej...

Controlling przedsiebiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2765

  1  CONTROLLING PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE PROBLEMY    1. Zarządzanie przedsiębiorstwem    •  istota i zasady zarządzania organizacjami  •  podstawowe narzędzia efektywnego systemu zarządzania  •  zarządzanie strategiczne i operatywne    2. Istota i organizacja controllingu    •  powstanie i ide...

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

Praca udostępniona jest w formacie pdf. Cała jej objętość (łącznie ze spisami) zajmuje 102 strony. Poruszono w niej m.in. takie tematy jak: charakterystyka paliw ciekłych, spalanie olejów opałowych, palniki do spalania oleju opałowego. A także m.in.: schemat stanowiska pomiarowego, palniki olej...

Zarządzanie - Egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1715

: Identyfikacja problemu: określenie na czym polega i czego dotyczy „problem decyzyjny” Analiza sytuacji...

Bazy danych - Total Quality Management

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Bazy danych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4123

), problemy decyzyjne, eksperymenty, prace zespołowe, procesy gospodarcze, wiedza organizacji i zarządzania...

Logistyka - marketing

 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

lub oczekiwanego deficytu na rynku. Problemy decyzyjne związane z zarządzaniem zapasami: Wybór pozycji...

Organizacja i zarzadzanie sciaga

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1974

zarządzania przebiega Diagram podejmow. decyzji Problem decyzyjny Informacje Dane Skala ocen System...