Prawo rodzinne - strona 18

Pojęcia prawnicze - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Mariusz Golecki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

, - rzeczowe, - wierzytelności, - prawa na dobrach niematerialnych o charakterze niematerialnych, - prawa...

Kodeks Napoleona - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Marcin mysko
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1512

według systematyki pandektowej na pięć części: część ogólną, zobowiazania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i prawo...

Rozwód i separacja - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

systemach prawa rodzinnego. Bywa ze stanowi konieczną przesłankę rozwodu, lub ułatwia jego otrzymanie...

Zdolność prawna

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

w dziedzinie prawa rodzinnego i spadkowego nie mogli by w INSTYTUCJA MIERCI CYWILNEJ powodowa o ca kowit utrat...