Prawo pozytywne - strona 28

Etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1610

pomiędzy moralną autonomią, a suwerennością ludu, wyrażaną poprzez media prawa pozytywnego - chce wskazać...

Wybiórcza prezentacja myślicieli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

a nie natury/; Mimo wszystko uważali, że prawo naturalne jest niezmienne; Kładli nacisk aby przestrzegać prawa...

Odrodzenie - Machiavelli i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

dla tego władcy jest utrzymanie ciągłości państwa. Społeczeństwo miało podlegac prawu pozytywnemu, ale władca...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6321

się w tym ujęciu kryterium obowiązywania prawa pozytywnego. To jest tradycyjne podejście, czyli prawo pochodzące...

Notatki z socjologi prawa

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3577

i społecznych prawa prawa pozytywnego; z historią ustrojów uwarunkowaniach; słusznego, dzieli się na dyscypliny...

John Locke- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

w sposób powszechnie zrozumiały. Wymagania te stanowią pewną teorię prawa pozytywnego, a na uwagę zasługuje punkt...

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Łukasz Machaj
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 9814

postanowienia ludzkie (prawo pozytywne) posiadające wszędzie taką samą moc nakazy natury - w razie kolizji norm...