Prawo pozytywne - strona 27

Sposób legitymowania zasad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

Sposób legitymowania zasad -czyli, ustalania ich przynależności do prawa pozytywnego W tym celu...

JAN JAKUB ROUSSEAU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

progresywne, ingerencja w porządek dziedziczenia - własność wg Rousseau jest instytucją prawa pozytywnego...

Krytyka rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

monarchów) - prawa pozytywne są najwyższym porządkiem doczesnym - są „urzeczywistnieniem” woli Boga ...

Liberalizm XIX wieku - Locke

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

poprzez wprowadzenie dobrych praw (praw pozytywnych, bowiem odrzuca on istnienie prawa natury) - bronią...

Sprawiedliwość a prawo-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

, sensu stricto - z prawem pozytywnym; moralność przeciwstawia postępowaniu motywowanemu skłonnościami...

Prawo materialne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1295

- Pierwszeństwo stosowania w pierwszej kolejności Prawo pozytywne: -jest prawem stanowionym -źródłami prawa...

Zasady ogólne prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

wcześniej uznana. Zasady te stanowią także pomost miedzy prawem pozytywnym, a sprawiedliwością, słusznością...

Normy i standardy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

-wego - nazywali to prawo pozytywna moralnością. Pozytywiści, np. Hart mówił, że nie zawsze brak sankcji...

Prawa jednostki według konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

na posiadane przez nią konkretne właściwości czy cechy egzystencji. Prawo pozytywne: Prawa i wolności...