Prawo pozytywne - strona 19

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4592

(przez decyzje organów państwowych) - prawem są jedynie normy prawa pozytywnego pochodzące od kompetentnych...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 6076

(przez decyzje organów państwowych) - prawem są jedynie normy prawa pozytywnego pochodzące od kompetentnych...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 7700

(przez decyzje organów państwowych) - prawem są jedynie normy prawa pozytywnego pochodzące od kompetentnych...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1981

(przez decyzje organów państwowych) - prawem są jedynie normy prawa pozytywnego pochodzące od kompetentnych...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1498

. Co to jest prawo pozytywne? - wszystko co zostało ustanowione lub uznane w odpowiedni sposób przez organy państwa...

Ontologiczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1442

i prawa stanowionego (nomos) a) Hippiasz, Trazymach: prawo pozytywne jako instrument rządzących, narzędzie...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Elementy Teorii Prawa 1. Omów dowolną koncepcję prawa Koncepcja prawnonaturalna - prawo pozytywne...

System prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

ustawodawcę zamierzony, czyli dla oceny, czy istnieje luka w prawie konieczna jest znajomość prawa pozytywnego...