Prawo nabycia - strona 13

KPA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4739

a nadzwyczajnym. forma wszczęcia 2. wywłaszczenie praw nabytych na podstawie decyzji 3. zaskarżalność decyzji...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Wierzyciel

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

ściąga Wierzyciel –jest to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązków w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia organów administrujących – organ właściwy do orzekania w I instancji; gdy obowiązek ...

Elementy Prawa - notatki

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Magdalena Bainczyk
  • Elementy prawa
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2968

, ochrona praw nabytych Prawo administracyjne: Ustrojowe - zasady i tryb powoływania organów, ich struktura...

Planowanie potrzeb w sieci dostaw

  • Politechnika Śląska
  • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3409

z instytucjami publicznymi; koszty gruntów i możliwość rozbudowy (zazwyczaj prawo nabycia gruntu na danym terenie...

Prawo gospodarcze - skrypt

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4648

wiary Zasada ochrony praw nabytych Zasada ochrony dóbr osobistych Zasada ochrony własności Zasada...