Prawo malejących przychodów zadania - strona 64

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6706
Wyświetleń: 18655

jest: a) zawsze niższy od wyniku brutto b) algebraiczną sumą kosztów i przychodów podstawowej działalności operacyjnej c...

Ubezpieczenia gospodarcze MSU

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

to samorząd ubezpieczeniowy, zadanie: reprezentuje interesy towarzystw ubezp., opiniowanie aktów prawnych...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1330

zadania należące do właściwości Ministra Finansów, wynikające z ustawy o Inspekcji Celnej, nadzoruje...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092

majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 3 lit. a i b, oraz dochody...

Pytania na egzamin -rynek kapitału

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

przychodów z inwestycji, d. krzywa marginalnej stopy zwrotu z inwestycji.     14. Podaż kapitału rzeczowego...