Prawo malejących przychodów zadania - strona 45

Finanse publiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. COI będzie realizował zadania w obszarze funkcjonowania...

Gospodarka komunalna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

w formach spółek prawa handlowego. Jakie cechy charakteryzują działalność wykraczającą  poza zadania...

Finanse notatki - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

wyodrębnione zadania, koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Mogą otrzymywać dotacje z budżetu...

Nieliniowe modele ekonometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

modele opisują procesy produkcji z przychodami proporcjonalnymi do nakładów. c d Zadanie 11 Na podstawie...

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6811

udzielonych poręczeń i gwarancji Dochody że sprzedaży majątku, rzeczy i prawa nie stanowiących przychodów...

Rynek finansowy- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

, którego podstawa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospo0darczej...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2443

pieniężne związane z projektem (wymagają one porównania zaktualizowanej wartości przyszłych przychodów...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joanna Duda
 • Rachunkowość
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 6454

cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto...