Prawo malejących przychodów zadania - strona 15

Finanse-podatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

także przychody z odsetek oraz ze sprzedaży praw autorskich, licencji, patentów, praw do znaków towarowych wzorów...

Rynek, popyt i podaż

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr inż. Ryszard Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2562

luksusowych wzrost dochodów zwiększa udział tych dóbr w ogólnej konsumpcji nabywcy, E > 1. PRZYCHODY...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1071

(dzierżawa, najem, dywidenda) Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw nie stanowiące przychodów (jak 4a...