Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 87

Działy w rejestrze przedsiębiorców

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

objęte egzekucją, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2534

, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń *należności długoterminowe...

Ekonomika - wykłady - prof. Chomątowski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomątowski
 • Ekonomika
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 9800

z prowadzeniem działalności gospodarczej L. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia...

Państwo i jednostka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

troski o gospodarce, społeczne i kulturalne warunki praw do wolności. Państwo staje przed wymogiem...

Ochrona ubezpieczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1316

. ubezpieczenia dotyczące utraty zysku, ubezpieczenia finansowe, czy też ubezpieczenia osobowe. Za wyjątkiem ryzyk...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

od zakładających własne firmy absolwentów emerytalno-rentowej części składki na ubezpieczenie społeczne. Absolwenci...

Cele planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1512

 społeczno-gospodarczej, osiedleńczej ○ Wielkość i kształt działek pod różne formy zagospodarowania ○ Kwestie...