Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 80

Dodatki emerytur i rent

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

odpowiednich świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia społecznego, do których osoba nabyłaby prawo...

Ubezpieczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3220

ubezpieczenia §4 ust.2 Czy ubezpieczający ma prawo do udziału w zysku? Jaka część zysku przypada...

Motywowanie i wynagrodzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

: ◦ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ◦ koszty dojazdow pracownikow do pracy, ◦ koszty BHP...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

finansowy - zasób środków pieniężnych i papierów wartościowych w różnych formach. Proces gospodarczy...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

finansowy - zasób środków pieniężnych i papierów wartościowych w różnych formach. Proces gospodarczy...

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

Akcja-papier wartościowy poświadczający prawo jego posiadacza do współwłasności spółki akcyjnej...

Polityka społeczna - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2401

społeczno-gospodarczego? Pogorszenie warunków bytu. W okresie transformacji pojawiają się trudności...