Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 180

FINANSE PUBLICZNE I ICH FUNKCJE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

, przekształcaniu i wpływaniu na rzeczywistość społeczno-gospodarczą w kierunku uznanym za pożądany przez władze...

Skrypt z MSG

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5691

i równouprawnienia. 3. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych...

Formy porozumień monopolistycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2331

i społecznym. Dążność do umacniania pozycji gospodarczej, koncentracji kapitałów, poszerzania rynków zbytu...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

lub 15 posłów podpisujących projekt.. Do projektu dołącza się skutki finansowe, społeczne, gospodarcze...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

, społecznego, gospodarczego państwa umowy międzynarodowe i prawo europejskie konstytucje demokratyczne uznają...