Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 15

note /search

Ubezpieczenia

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2562

i osobowe, gospodarcze, komunikacyjne, emerytalno-rentowe. 1. Ubezpieczenia finansowe   W ostatnich latach...

Finanse - pojęcie i rodzaje

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne I gospodarcze. Wydatki, jakie gromadzi fundusz ubezpieczeniowy...

Umowy ubezpieczenia (e-learning).

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2233

. Zasady współżycia społecznego 5. Ustalone zwyczaje Podmioty stosunku ubezpieczenia W każdym stosunku...

Charakterystyka majątku i kapitałów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4249

z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych...

Polityka społeczna - pojęcie i modele

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczno-gospodarcza
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

. System świadczeń społecznych i ubezpieczeń społecznych mają charakter rynkowy. Społeczeństwo przy pomocy...