Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 125

Międzynarodowy Bank Rozwoju i Rozbudowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3059

organizacja ONZ. Siedzibą Banku jest Waszyngton. Bank jest największą międzynarodową organizację finansową...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

znaczenia sektora finansowego w gospodarce oraz motywów finansowych działalności gospodarczej. Przejawy...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (przykłady: ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego...

Testy z prawa finansów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 889

są ze świadczeniem usług Ubezpieczenia społeczne obejmują świadczenia pieniężne w razie:Niezdolności do pracy...

Prawo finansów publicznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 3815

; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze...

Finanse publiczne a sektor publiczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Budżety jednostek samorządu terytorialnego Budżety instytucji ubezpieczenia społecznego Budżety...

Zakres moralności indywidualnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

, podziału wytwarzanych dóbr, ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnych), charakter pracy i prawo do pracy...