Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 115

Krajowy rejestr sądowy

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1995

, inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą z mocy prawa podlegają obowiązkowi wpisu...

Opieka socjalna - genogram

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

etnicznego, religijnego, kulturalnego, społecznego i językowego, f) prywatności, obejmujące prawo dostępu...

Inspekcja pracy w II RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

i organach samorządu terytorialnego. W 1939 wydano ustawę o sądach ubezpieczeń społecznych mających...

Pomoc społeczna - poradnik

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

, których nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie, ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do placówek pomocy społecznej. Pomoc...

Rynki finansowe - omówienie

  • dr hab. Tomasz Gruszecki
  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

finansowej. Na rynku finansowym podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne, zwane inwestorami...