Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 91

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

ochrony przed importem rolnym z krajów trzecich. Solidarność finansowa - wspólne i solidarne ponoszenie...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

. Zaksięgowano: a) opłaty zwiększające cenę zakupu praw majątkowych związane z ich nabyciem (np.: opłaty sądowe...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia realności wyniku finansowego.3. rezerwa z tytułu odroczonego podatku...

Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

- uchwalanie podatków, prawo przedstawiania zażaleń i postulatów dotyczących reformy ustroju państwa, wyrażanie...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5474

od 1970r Składają się na nie opłaty celne, podatki rolne itp. uzyskane z importu z krajów trzecich W 2000r...

Leasing

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

jest firma leasingowa. Podatek dochodowy w leasingu finansowym Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu...