Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 68

Bazowe zagadnienia rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

podlegającego odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego); w przypadku importu powiększona o obciążenia...

Ekonomia- ćwiczenia

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek
 • Ekonomia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4970

firmy- jeśli firma ma dobrą kondycję finans. to podaz rośnie -podatki- wysokie podatki ograniczają podaż...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1043

publiczne Podatki Inne świadczenia (np. składki ubezpieczeniowe) Pozostałe dochody Opłaty Dochody z mienia...

Decyzje podatkowe

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

się na ogólne prawo podatkowe odnoszących się do wszystkich podatków oraz jakie akta prawne zaliczane...

Leasing - omówienie - factoring

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

kredytowej - obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT...

Koncepcja miasta Maxa Webera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia miasta
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1239

władcy, który miał interes w stałej podaży artykułów pochodzących z zewnątrz, pobierał przy tym podatki...