Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 42

Samorząd terytorialny - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

i opłat lokalnych, f) podej- mowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych gminy: nabycia i zbycia...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3661

się także kategorie i instrumenty finansowe, takie jak np.: dług publiczny, podatek, fundusz, kredyt. Warunki prawne...

Finanse-rodzaje kredytów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

finansowy umowa zawarta na czas oznaczony (bez ograniczeń ile to ma być) suma ustalonych w umowie opłat...

Wykład - Papiery wartościowe

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Rozrachunki publicznoprawne - należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń...

Finanse - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

chorych itd Narzędzia systemu - podatki, opłaty, cła, dotacje, składki, kredyty, pożyczki system finansowy...

Materiały z Finansów lokalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2177

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń...

ŚRODKI PUBLICZNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

ŚRODKI PUBLICZNE Środki Publiczne. To ogół zasobów finansowych państwa przeznaczonych...