Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 38

Opłaty za wydanie karty - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

z prowizji i opłat pobieranych od organizacji finansowych, których usługi są sprzedawane za pośrednictwem...

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1428

, wydatkowane w części pod przymusem (podatki), gospodarka finansowa pojedynczego podmiotu nie ma wpływu...

Rodzaje i zasady emisji akcji

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

publicznych i społecznych. Definicja podatku /zgodna z prawem podatkowym/ - podatkiem jest publiczno-prawne...

Leasing - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

przychodu , a VAT, którym obłożone są raty leasingowe, stanowi podatek naliczony. Leasing finansowy...

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

rynkowym, lecz są regulowane przez prawo finansowe. Charakteryzuje je brak wzajemnego świadczenia ze strony...

Opłacalność umowy leasingowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

finansowe. W ofertach tych w szczególności podkreśla się bardziej korzystne wysokości opłat leasingowych...

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

z: bieżących dochodów, na które składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach...