Prawo finansowe podatki i opłaty lokalne - strona 26

Zadania rady gminy i wójta.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

w sprawach podatków i opłat lokalnych podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, podejmowanie uchwał...

Polityka pieniężna i fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dobiesław Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

: Bezzwrotne: -podatki -opłaty Zwrotne: -pożyczki -lokaty budżetowe Podatek - przymusowe, nieodpłatne...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

się z kwestią władztwa finansowego jednostek samorządowych. To władztwo obejmuje w pierwszej kolejności prawo...

Podatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2828

, przeniesienie praw majątkowych Źródłem podatków konsumpcyjnych jest dochód wydatkowany, a kwota podatku...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6209

jednostkom samorządu : 1. Prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, lecz tylko w zakresie...