Prawo finansowe i gospodarcze - strona 71

Podstawy inwestowania- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

z obowiązującym prawem oraz warunkami rynku finansowego; emisja obligacji może stać się atutem gminy, ze strony...

STATUS PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1582

od wpływów innych państw, realizuje własny, unijny zakres NIE OZNACZA konfederacji czy federacji prawo...

Konwergencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1848

procesów integracyjnych  Zaniku barier i ograniczeń w działalności gospodarczej na rykach finansowych...

Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1981

zamieszanie w praktyce gospodarczej, orzecznictwie, legislacji oraz w nauce ekonomii i prawa. Stosunkowe...

Rachunkowość- aktywa wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

- są to nabyte prawa majątkowe i inne składniki traktowane na równi z innymi przy czym okres korzystania z danych...

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

. Na jego zlecenie kontrolę działalności finansowej dokonują biegli rewidenci (mają prawo wglądu do dokumentów...

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

. Są to: koszty nabycia patentu, praw majątkowych (np. wieczyste użytkowanie gruntu), znaków firmowych, wartość...

Analiza finansowa- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3101

się badaniem stanu i rozwoju finansów przedsiębiorstwa oraz finansowych skutków przedsięwzięć gospodarczych...