Prawo finansowe i gospodarcze - strona 695

Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

finansowych; data wpisu do rejestru - dzień w którym spółka przygotowuje rejestr akcjonariuszy uprawnionych...

Euroregiony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2947

administracyjno-samorządowych; - asymetria potencjałów gospodarczych i finansowych uczestników współpracy...

Kwestia rolna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2177

dokonane pod koniec XX wieku. Dotyczy to przede wszystkim reform politycznych, gospodarczych, kulturowych...

Analiza ekonomiczna 7

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1281

działalności operacyjnej, działalności finansowej, całej działalności gospodarczej, tylko ze sprzedaży...

Polityka przestrzenna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2135

 państwa, zmierzająca do wyznaczania celów społeczno-gospodarczych i uruchamiania środków powodujących...

Kupno- sprzedaż, opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

nie było możliwe przeniesienie prawa własności w wyniku nieformalnego porozumienia zbywcy z nabywcą, toteż umową kupna-sprzedaży...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2443

) przeżycie ludności, (4)zachowanie istniejącego systemu społeczno - gospodarczego, (5)zachowanie...