Prawo finansowe i gospodarcze - strona 640

Wykład - Podstawy rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

finansowy na WF Różnica między Dt i Ct to wynik na sprzedaży : zysk lub starta WF = wynik finansowy...

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

prawo - treść prawa wynika z dyrektywy - istnieje związek przyczynowy pomiędzy obowiązującym wdrożeniem...

Model Ricardo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

jest określenie praw regulują­cych podział dochodu pomiędzy właścicieli ziemskich, kapitalistów i pra­cowników...

Polityka bezpieczeństwa Rosji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1995

militarnych na sąsiednich terenach(przeciw NATO). Zastrzega sobie prawo do użycia broni nuklearnej w różnych...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

, usprawnienie rynku pracy. Prawne: Prawa negatywne, prawa pozytywne. Informacyjne: Edukacja, informacja...

I wykład - średniowiecze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Jachowicz
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Dr P. Jachowicz, Historia gospodarcza, I wykład - średniowiecze: -90% ludzi mieszkało na wsi...