Prawo finansowe i gospodarcze - strona 638

Rada zarządzająca EBC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

finansowych W odniesieniu do transakcji realizowanych w strefie Euro zostają wyeliminowane koszty transakcyjne...

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów...

Terminologia prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

się znajduje lub w Konstantynopolu → cum ius vindicationis incorporale est (niematerialność prawa skutkuje...

Szwajcaria - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

przewodniczący, wybierany na 1 rok, bez prawa powtórnego wyboru. Do pomocy ma on dwóch wiceprzewodniczących...

Rodzaje biznesplanów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze inwestycyjne, oraz Venture Capital, stanowi spójną...

Ewolucja systemu zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

, który pociągnął za sobą powstawanie dużych organizmów gospodarczych, w których tradycyjne metody organizacji pracy...