Prawo finansowe i gospodarcze - strona 637

Wykład - Państwo dobrobytu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 546

społeczeństw industrialnych w końcu XIX w., kiedy podjęto walkę o uznanie praw społecznych na równi z prawami...

Ochrona prawna odmian roślin - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

, kontrahentem ww. osoby, jest następcą prawnym ww. osób Może ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa. Dyrektor...

Stoicy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

Poglądy na państwo i prawo stoików Stoicyzm uchodził za oficjalną filozofię hellenistyczną...

Współwłasność - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

z nich przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie jedynie do jej części, jako odpowiadającej udziałowi. Przedmiotem...

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2303

się podmiotu prawa cywilnego. Nie jest oświadczeniem woli. Istnieje możliwość wyrażenia woli w sensie fizycznym...

Najważniejsze traktaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

Materia (ogólnie): zmiana praw wspólnotowych i unijnych praw podstawowych np. możliwość nałożenia sankcji...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

, prowadzi także własną politykę wewnętrzną na wielu płaszczyznach - gospodarczej, finasowej, kulturalnej...

Ustawa spółdzielnie mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.  2. Przedmiotem...

Narodziny KBWE/OBWE- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

humanitarnej i praw człowieka współpraca w dziedzinie gospodarczej sama konferencja przebiegała w 3 etapach...

Procedura budżetowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wanda Wilimowska-Pelc
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

i rozchodów: organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa...