Prawo finansowe i gospodarcze - strona 623

SŁUŻEBNOŚCI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

SŁUŻEBNOŚCI ( Art. 285- 305 ) A. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE- ograniczone prawo rzeczowe o określonej...

Nieruchomości gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 686

(AWZ) 5. decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości Na podstawie prawa cywilnego...

Wprowadzenie do doktryn

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Doktryny - poglądy na temat społeczeństwa, jego organizacji, państwa oraz prawa. Sformułowanie...

Odpowiedzialność cywilna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617

ponad przeciętną miarę 2. Szkoda Wg prawa cywilnego to uszczerbek majątkowy w prawem chronionych dobrach należących...

Doręczenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

DORĘCZENIA Zabezpieczenie praw stron procesowych i możliwość ich obrony, art. 131 sąd dokonuje...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

finansowych (to jest dzięki posiadaniu właściwej struktury aktywów i pasywów) przy optymalnym poziomie ryzyka...

Rachunkowość finansowa 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Zasada ciągłości Dokonywanie w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych...

Faktoring - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

, - powstałych w obrocie gospodarczym, - udokumentowanych fakturą, - zbywalnych i bezspornych, - wymagalnych...