Prawo finansowe i gospodarcze - strona 571

Mienie komunalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2114

nimi we wszystkich formach określonych prawem. Klasyfikacja mienia komunalnego w mieście A. Nieruchomości(gruntowe...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1379

i finansowych bo istniały do tego 2 oddzielne departamenty. Dep Stanu publikował dokumenty urzędowe przechowywał...

Rozwój- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

) Grupa Banku Światowego: MBOiR (IBRD) Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IDA) Międzynarodowe...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 8981

w innym podmiocie gospodarczym CEL INWESTYCJI FINANSOWYCH: Osiągnięcie dochodu w postaci: odsetek...

Prawo karne skarbowe - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 581

Wykład 1. Prawo karne skarbowe jest dziedziną skodyfikowaną. Mamy kodeks karny skarbowy, uchwalony...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3668

jest wzrost krańcowej produktywności pracy. Krzywa popytu na pracę przesuwa się w prawo do LD1. Podobny efekt...

Dochód publiczny - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

oraz w polityce społecznej i gospodarczej państwa, rozmiary wydatków publicznych i związana z tym kwestia granic...