Prawo finansowe i gospodarcze - strona 570

Spółdzielnie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

SPÓŁDZIELNIE 1.Cel: działalność gospodarcza, ubocznie działalność oświatowa, społeczna, kulturalna...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1834

, karne, finansowe, pracy osobowość prawną np.: prawo cywilne rodzinne, prawo handlowe oraz prawo...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 5761

do Wolność gospodarcza w świetle konstytucji R P Art. 20 - każdy ma prawo podjąć działalność gospodarczą...

Czym jest religia- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Pomarański
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 966

i praktyk religijnych. Prawo wyznaniowe - wydawane w celu regulacji stosunków wyznaniowych w państwie normy...

Europeistyka pytania do egzaminu

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3255

. Prawo europejskie, prawo Unii Europejskiej, prawo Wspólnot Europejskich, acquis communautaire. Problemy...