Prawo finansowe i gospodarcze - strona 54

EULEX Kosovo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 448

odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa - pomoc w tworzeniu struktur państwa - rozwój i wzmacnianie...

Zarz_dzanie finansami przedsi_biorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy Zarządzanie finansami...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 980

rozwojowi gospodarczemu instytucje państwowe i przestrzeganie praw własności Prowadzenie wymiany...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 4914
Wyświetleń: 14518

pozwalających na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej można wymienić: amortyzację; ujemną...

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

działalności gospodarczej, a także procesy dokonujące się na współczesnych rynkach finansowych...