Prawo finansowe i gospodarcze - strona 54

EULEX Kosovo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 462

odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa - pomoc w tworzeniu struktur państwa - rozwój i wzmacnianie...

Zarz_dzanie finansami przedsi_biorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy Zarządzanie finansami...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1225

rozwojowi gospodarczemu instytucje państwowe i przestrzeganie praw własności Prowadzenie wymiany...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5418
Wyświetleń: 15582

pozwalających na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej można wymienić: amortyzację; ujemną...

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

działalności gospodarczej, a także procesy dokonujące się na współczesnych rynkach finansowych...