Prawo finansowe i gospodarcze - strona 512

Egzamin - opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2485

nie ponosi straty ani też nie osiąga zysku, wynik finansowy jest równy 0. Ale co ważne, w progu rentowności...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

; zapewnic prawidłowość i jednolitość wykł prawa oraz praktyki sądowej w dziedz poddanych jego właściwości...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

tworzy z mocy prawa powiatową lokalną wspólnotę samorzą­dową (art. l ustawy). Przyznane zadania powiat...

Zadania gminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

) i na własną odpowiedzialność ( ma własne kompetencje, środki rzeczowe i finansowe) Samorząd wykonuje zadania...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1029

okolicznościach każdy podmiot (człowiek lub podmiot gospodarczy) narażony jest na utratę majątku, praw...