Prawo finansowe i gospodarcze - strona 508

Ekonomika środków trwałych

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

, dzierżawy, leasingu, jeżeli z innych przepisów wynika prawo do dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych...

Trzy typy panowania

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987

w legalność ustanowionych porządków i prawa wydawania poleceń przez osoby powołane do sprawowania panowania...

Typy aktów wspólnotowych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 1074/1999...

Ochrona własności i jej granice

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

20. Ochrona własności i jej granice Prawo do poszanowania mienia zawarte jest w art. 1 Protokołu...

Podręcznok Bardacha i wykłady

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5376

PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy...